If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Известување
45
archive,paged,tax-portfolio_category,term-izvestuvanje,term-45,paged-11,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА – Изградба на локален пат Супурге-Коџалија, Општина Радовиш

  |     |   No comment

  ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - Изградба на локален пат Супурге-Коџалија, Општина Радовиш     Погледни или превземи Елаборат ...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИНИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ, ВОИСЛАВЦИ-РАДОВИШ (И ОБРАТНО)

  |     |   No comment

ОГЛАС  За прибирање на понуди за доделување на линии за вршење на општински превоз на патници во општина Радовиш Воиславци - Радовиш (и обратно)     Оглас за прибирање на понуди за доделување на линија Воиславци-Радовиш (и обратно) ...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА – За планскиот документ измена и дополна на УПС Раклиш за блок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, со намена А1, В2, В5, Д1, Д2, Д3, Е1, Е2 во КО Раклиш, општина Радовиш

  |     |   No comment

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/19), општина Радовиш, на ден 04.04.2019 година, донесе   Одлука за Неспроведување на стратегиска...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА – За планскиот документ измена и дополна на ДУП УБ 15 за дел од УМ 1, со намена А1, Б5, Г2, Д3, Е1, Е2, во КО Радовиш, општина Радовиш

  |     |   No comment

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/19), општина Радовиш, на ден 04.04.2019 година, донесе   Одлука за Неспроведување на стратегиска...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 45 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 53 став  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 45 итна седница на Советот на општина...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА

  |     |   No comment

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина РадовишОперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година усвоен од Владата на Република...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

  |     |   No comment

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/19), општина Радовиш, на ден 04.04.2019 година, донесе   Одлука за Неспроведување на стратегиска...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 44 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 44 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ОБЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ЛОКАЛНИОТ ПАТ ПРНАЛИЈА-СУПУРГЕ

  |     |   No comment

Министерството за транспорт и врски во склоп на проектот за поврзување на локални патишта го објави тендерот за локалниот пат Прналија-Супурге во должина од 3 км.   Тендерот е објавен на 18.07.2020 и трае до 18.08.2020 година.     Повеќе информации може да се најдат на линкот: http://www.mtc.gov.mk/javniOglasi/Tender-Gradezhni-raboti-za-podobruvanje-na-infrastrukturata-na-lokalnite-patishta-vo-izbrani-opshtini-soglasno-izraboteni-osnovni-proekti...

Прочитај повеќе

ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИТЕ АСПЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛЕН ПАТ ПРНАЛИЈА – СУПУРГЕ

  |     |   No comment

План за управување со животната средина и социјалните аспекти   (Превземи или погледни)...

Прочитај повеќе