If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | О Б Ј А В А Брoj 2/2016 за издавање под закуп на деловен простор
11949
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-11949,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

О Б Ј А В А Брoj 2/2016 за издавање под закуп на деловен простор

Дата

September 15, 2016

Категорија

Известување, Соопштенија

 О Б Ј А В А 

Брoj 2/2016

за издавање под закуп на деловен простор по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Бр. 09-1427/1

од 13.09.2016 година

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор, сопственост на  Општина Радовиш, кој се издава под закуп на К.П. бр. 627 во КО Ораовица, во времетраење од две години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач со можност за негово продолжување.

 

2.ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР КОЈ СЕ ДАВА ПОД ЗАКУП

Предмет на закуп е:

2.1.     Деловен простор Дом на култура во с.Ораовица Радовиш, просторија бр.1, вкупна површина од

35 м2, на приземје, К.П. бр. 627, К.О. Ораовица за намена интернет-кафе, евидентиран во Имотен лист бр. 4023;

2.2.     Деловен простор Дом на култура во с.Ораовица Радовиш, просторија бр.2, вкупна површина од

55 м2, на приземје, К.П. бр. 627, К.О. Радовиш, за намена Детски центар, евидентиран во Имотен лист бр. 4023;

2.3.     Деловен простор Дом на култура во с.Ораовица Радовиш, просторија бр.3, вкупна површина од

73 м2, на кат, К.П. бр. 627, К.О. Радовиш, за намена кафе-бар, евидентиран во Имотен лист бр. 4023;

 

3.ПРАВО НА УЧЕСТВО

 Право на учество на јавното наддавање имаат сите заинтересирани домашни физички и правни лица кои  согласно со закон  ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 

 

pdf_icon_50  ОБЈАВА  (превземи)