If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Документи од јавен карактер
10607
page-template-default,page,page-id-10607,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ДОКУМЕНТИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Проект ,,Евалуација на мерки за енергет. ефикасност,,

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС

ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 


Депозитна сметка

Сметка Агенција за државни патишта

Сметка за наменски дотации

Сметка КРЕИРАЊЕ можности за работа за сите

Сметка Креирање можности за работа

Сметка Набавка на возило -камион

Сметка Наменска сметка за солидарност

Сметка Општинска изборна комисија

Сметка Орган на општината

Сметка Про санација на свлечиште с.Подареш

Сметка Проект за евалуација на мерки за енергетска ефикасност

Сметка Финансиска подршка на ЕЛС


ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 


ОПШТИНА РАДОВИШ – Радовиш-Орган на општина

ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општината

ОПШТИНА РАДОВИШ – Сметка за наменска дотација – Пожарна 

ОПШТИНА РАДОВИШ – Сметка за наменска дотација

ОПШТИНА РАДОВИШ – Креирање можности за работа

ОПШТИНА РАДОВИШ – Креирање можности за работа за сите

ОПШТИНА РАДОВИШ – Набавка на комунално возило

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка за солидарност

ОПШТИНА РАДОВИШ – Општинска изборна комисија

ОПШТИНА РАДОВИШ – Финансиска подршка на ЕЛС

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за вработување

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за државни патишта

ОПШТИНА РАДОВИШ – Изградба на локален пат с.Подареш-с.Калугерица

ОПШТИНА РАДОВИШ – Депозитна сметка

ОПШТИНА РАДОВИШ – Про санација на свлечиште Подареш

ОПШТИНА РАДОВИШ – Проект ,,Евалуација на мерки за енергетска ефикасност,,


ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општина за 2018 (завршна сметка)

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 

ОПШТИНА РАДОВИШ – Орган на општина

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Сметка за донации

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Сметка за солидарност

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за државни патишта

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за вработување

ОПШТИНА РАДОВИШ – Депозитна сметка

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Изградба на локален пат село Подареш – село Калуѓерица

ОПШТИНА РАДОВИШ – Креирање можности за работа

ОПШТИНА РАДОВИШ – Општинска изборна комисија

ОПШТИНА РАДОВИШ – Проект „Евалуација на мерки за енергетска ефикасност“

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Сметка за наменски дотации

ОПШТИНА РАДОВИШ – Финансиска поддршка на ЕЛС


ОПШТИНА РАДОВИШ – Буџет на општина за 2017 (завршна сметка)

ОПШТИНА РАДОВИШ – Наменска сметка дотација – Пожарна 

ОПШТИНА РАДОВИШ – Орган на општина

ОПШТИНА РАДОВИШ – Креирање можности за работа

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за вработување

ОПШТИНА РАДОВИШ – Депозитна сметка

ОПШТИНА РАДОВИШ – Агенција за државни патишта

ОПШТИНА РАДОВИШ – Проект за подобрување на општински услуги

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Изградба на локален пат село Подареш – село Калуѓерица

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Сметка за донации

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Наменска сметка за солидарност

ОПШТИНА РАДОВИШ –  Сметка за наменски дотации