If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Постојани комисии на Советот
7366
page-template-default,page,page-id-7366,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

GRB_png_ok

Совет на општина Радовиш

Постојани комисии на Советот на Општина Радовиш  


 • КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНИ ПРАШАЊА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

Страхил Гавритов – Претседател

Ванчо Ристов – Член

Симона Цветаноски – Член

Дејан Вучковски – Член

Моника Ристевска – Член


 • КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

Весна Конзулова – Претседател

Јован Лукаров – Член

Љупче Почивалец – Член

Смона Цветаноски – Член

Зорка Христова Трајкова – Член


 • КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Ванчо Ристов – Претседател

Панче Николов – Член

Страхил Гавритов – Член

Игор Илиев – Член

Љупче Почивалец – Член


 • КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Јован Лукаров – Претседател

Илија Сусинов – Член

Александра Трајанова Илиев – Член

Смона Цветаноски – Член

Љупче Почивалец – Член


 • КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Александар Кулашиќ– Претседател

Дејан Вучковски – Член

Илче Костадинов – Член

Зорка Христова Трајкова – Член

Весна Конзулова – Член


 • КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Моника Ристевска – Претседател

Ванчо Ристов – Член

Панче Николов – Член

Аница Бораниева Атанасова – Член

Верица Коцева – Член


 • КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Каролина Ристова– Претседател

Илија Сусинов – Член

Александра Трајанова Илиев– Член

Александар Кулашиќ– Член

Дејан Вучковски – Член


 • КОМИСИЈА ЗА НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

Јован Лукарев – Претседател

Игор Илиев – Член

Илија Сусинов – Член

Илче Костадинов – Член

Аница Бораниева Атанасова – Член


 • КОМИСИЈА ЗА МЕСНА САМОУПРАВА И ГРАЃАНСКИ ИНИЦИЈАТИВИ

Страхил Гавритов – Претседател

Верица Коцева – Член

Александра Трајанова Илиев – Член

Каролина Ристова – Член

Енис Омер – Член


 • КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ

Панче Николов – Претседател

Игор Илиев– Член

Верица Коцева– Член

Илче Костадинов – Член

Аница Бораниева Атанасова – Член


 • КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ

Зорка Христова Трајкова – Претседател

Весна Конзулова – Член

Каролина Ристова – Член

Александар Кулашиќ – Член

Љупче Почивалец – Член

Енис Омер – Член