If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Општински симболи
7946
page-template-default,page,page-id-7946,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Општински симболи

ОПШТИНСКИ СИМБОЛИ

Грб и Знаме на општина Радовиш

 

ГРБ – Грбот на 0пштина Радовиш е даден во три хералдички претстави: мал, среден и голем грб.

Блазон-Сребрено, црвен радовишки крст, штитот орамнен градобрански црвено.

 grbovi_radovis

Средниот грб претставува композиција од малиот грб, окрунет со круна. Круна-Бедемска круна со две странични правоаголни кули и една средишна кула со порта поставени на дијадема, сето златно.

Radovis Najfinal.cdr

Големиот грб претставува композиција од средниот грб со додатен венец. Венец -Венец од зелено тутуново лисје обвиткано со црвено-бело декоративна лента. Симболите искористени за создавањето на блазонот (хералдички опис) и емблазонот (хералдички цртеж) на грбот и знаме на општината Радовиш произлегуваат од културно-историското наследство на истата како и од спецификите на нејзиното седиште т.е. градот Радовиш

 Radovis Najfinal.cdr

–          Радовишкиот крст е редок и специфичен вид на крст кој се наоѓа на олтарната надворешна фасада на црквата Св.Илија во Радовиш. Во блазонот и емблазонот на грбот е претставен стилизирано како симетричен и целосен крст, без подножје. Ваквиот крст претставува раритет и карактеристика доволно препознатлива да биде поврзана само со Радовиш и неговата околина. Од друга страна како дел од живото културно-историско наследство на општината истиот го поврзува грбот со минатото давајќи му на тој начин посебна вредност.

–          Градобранската мурална (ѕидна) композиција на обработ од штитот претставува симбол на урбана средина кој го потенцира градскиот карактер на седиштето на општината

–          Црвената и белата боја кои доминираат во грбовната комозиција ги претставува најчестите бои во македонската народна носија, а воедно и крвта за македонската слобода, надежта за подобра и посветла иднина. Црвената и белата боја како национални бои на турскиот народ, исто така го претставуваат турското население како најголемото малцинство во општина Радовиш

ЗНАМЕ – Композицијата на знамето е составена исто од црвена и бела боја, поделено на две полиња, на десната половина од знамето е аплициран крстот.

Radovis zname.cdr

Radovis zname.cdr