If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Municipality of Radovis
6521
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-6521,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43182 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП 991, КП 882/1, КО ПОДАРЕШ, ВО ОПШТИНА РАДОВИШ
СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43182 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП 991, КП 882/1, КО ПОДАРЕШ, ВО ОПШТИНА РАДОВИШ
СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43182 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП 991, КП 882/1, КО ПОДАРЕШ, ВО ОПШТИНА РАДОВИШ
ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ ОД ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 и УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ ОД ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 и УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ ОД ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 и УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА
ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА
ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ
Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ
Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ
ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ
ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ
ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ
ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ - СКОПЈЕ
ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ - СКОПЈЕ
ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ - СКОПЈЕ
РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496
РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496
РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496
 • All
 • Вести
 • Известување
 • Култура
 • Реализирани Проекти
 • Совет
 • Соопштенија
 • Спорт
 • Тековни Проекти

Општински информатор

ГИС Радовиш

Live Радовиш Webcam

Продажба на градежно земјиште

 • PrecedatelPrecedatel
 • VladaVlada
 • BJNBJN
 • Gradezno-zemjisteGradezno-zemjiste
 • EUROPE FOR CITIZENSEUROPE FOR CITIZENS
 • sobraniesobranie
 • ZELSZELS
 • УслугиУслуги
 • Југоисточен регионЈугоисточен регион
 • Службен весникСлужбен весник
 • Документи од Јавен карактерДокументи од Јавен карактер
 • СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ IASS: 2019-2023СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ IASS: 2019-2023
 • Слободен пристап на информации од Јавен карактерСлободен пристап на информации од Јавен карактер
 • Моја општинаМоја општина
 • ЗЕЛЕНА АГЕНДА РАДОВИШЗЕЛЕНА АГЕНДА РАДОВИШ
 • Народен правобранителНароден правобранител
 • ЈП ПЛАВАЈАЈП ПЛАВАЈА