If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Пријави проблем
8576
page-template-default,page,page-id-8576,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Пријави проблем

Е-Општина – Пријави проблем

 

Системот ви овозможува во секое време од денот, седум дена во неделата, преку интернет порталот на нашата општина, да пријавите комунален проблем кој нашите служби ќе се обидат да го решат или да ве информираат до каде е решавањето на проблемот во најкраток можен рок.

  *Тип (задолжително)

  *Начин на известување (задолжително)

  Вашето име и презиме (задолжително)

  Телефон (задолжително)

  Ел.пошта(задолжително)

  Пријава (задолжително)

  Упатство за користење на системот

  Од листата на проблеми во менито на системот одберете го вашиот проблем. Во пријавата наведете ја точната адреса (улица и број) или поблиску опишете ја локацијата на која треба да се изврши интервенција. Напишете ги вашите контакт информации за да може да одговориме на вашата пријава и да ве информираме.

   

  Што се можете да пријавите од листата:
  • Улично осветлување (пријавете дефект на улично осветлување).
  • Улици, патишта и тротоари (пријавете оштетување на асфалт, бетон, камени коцки и бекатон, пријавете работа на патишта, улици и тротоари).
  • Објекти склони на рушење (пријавете објекти склони на рушење: стари куќи, потпорни ѕидови и сл).
  • Урбана опрема (пријавете оштетување на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и детски забавни паркови).
  • Градба и дива градба (пријавете почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект).
  • Животна средина (пријавете непријатна миризба, загадување на амбиентален воздух, површински води или реки).
  • Пријавете долготрајна и честа појава на бучава (од угостителски објекти, работа на машини и постројки).
  • Отпад (пријавете несовесно постапување со комунален, комерцијален, индустриски неопасен отпад, растителен отпад, отпад од пакување, отпадни масла, искористени (хаварисани) возила, проблеми со собирање и транспорт на отпад од ЈП Плаваја, отпад во приватен имот кој предизвикува нарушување на здравјето на луѓето, градежен шут на регионални, локални патишта и во природа.
  • Кучиња скитници (пријавете присуство на кучиња и мачки скитници на јавна површина кои се болни и агресивни).
  • Јавно зеленило (пријавете уништување и узурпација на јавно зеленило, зеленило покрај улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта, гробишта).
  • Гробишта (пријавете скрнавење на надгробни споменици во гробиштата).
  • Водовод и канализација (пријавете го секое течење на вода било да е од водовод или канализација).
  • Пријавете дефект на водоводна инсталација.
  • Пријавете ако има запушување на канализациона мрежа.
  • Пријавете паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa.
  • Пријавете ако некој гради над водоводната или канализационата мрежа.
  • Пријавете ако некој врши ископ на подземната водоводна или канализациона мрежа.
  • Пријавете приклучок на водоводна или канализациона мрежа без присуство на овластени лица од ЈП Плаваја, Радовиш.
  • Сообраќајна сигнализација (пријави потреба за поставување на сообраќајна сигнализација на одредени локалитети согласно сообраќајните прописи).
  • Пријави оштетување на постојната сообраќајна сигнализација.