If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Известување
45
archive,paged,tax-portfolio_category,term-izvestuvanje,term-45,paged-4,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1 /2022 за пополнување на работни места со унапредување

  |     |   No comment

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на...

Прочитај повеќе

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ПРОЕКТОТ „ЗЕЛЕНА ТОПЛИНА“

  |     |   No comment

Денес го одржавме првиот работен состанок со нашиот партнер, Здружението „ЦеПроСАРД“ од Скопје за новиот проект „Зелена топлина (Green Heat) - воведување на ефикасна услуга за централно греење, ориентирана кон корисниците, базирана на обновливи извори на енергија“. Проектот кој е финансиран од Европската унија е преку воспоставување...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40060 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 6 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 6 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА, КОИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО СТРАТЕШКИТЕ И ПРОГРАМСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ А СЕ ФИНАНСИРААТ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА.

  |     |   No comment

Врз основа на член 14 и 15 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник  на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Градоначалникот на општина Радовиш објавува:                                ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40290 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП БР.1038, КП-1038 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ, СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ: КП-1038, КО РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 КО Радовиш од ДУП...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 39449 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40252 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 1 ОД ДУП УБ 9.2 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на Градежна Парцела бр. 1 од ДУП УБ...

Прочитај повеќе

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОД.

  |     |   No comment

   Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на спортски...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2021 ГОД. КАКО И ЗА СПОРТСКИ РАБОТНИК ЗА ПОВЕЌЕГОДИШНА РАБОТА

  |     |   No comment

Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот...

Прочитај повеќе