If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-16,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ МЕСТА ЗА ИСТАКНУВАЊЕ ПЛАКАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ

  |     |   No comment

  ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ МЕСТА ЗА ИСТАКНУВАЊЕ ПЛАКАТИ БЕЗ НАДОМЕСТОК   Се утврдуват места за истакнување изборни плакати без надоместок за секој организатор на изборна кампања кој ќе учествува на претстојните Претседателски избори 2019 год.   Локалната самоуправа Радовиш ѓи утврдува следните места за истакнување на плакати без надоместок за...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА XXV СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на XXV седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА УПВНМ ЗА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ „ДОЛНА РУДИНА“, КО ИЊЕВО

  |     |   No comment

  С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог план за УПВНМ за лесна индустрија за локалитет „Долна Рудина“, КО Ињево-вон град, Општина Радовиш     Јавна презентација и јавна анкета се организира по Предлог план за  УПВНМ за лесна...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА УПС ПОДАРЕШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА XXIV СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на XXIV седница на Советот на општина Радовиш. Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 12 РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ВО РОК ОД 6 МЕСЕЦИ

  |     |   No comment

Врз основа на Програмата за јавни работи 2018-2021 година на Општина Радовиш, Решение за назначување на Комисија за спроведување и мониторинг на јавен оглас за ангажирање на 12 работници  за изведување на јавни работи во рок од 6 месеци бр: 09-175/2 од 28.01.2019 год. Одлука...

Прочитај повеќе

Повик за поднесување на понуди -Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-078-19

  |     |   No comment

Повик за поднесување на понуди     Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП  MSIP-NCB-078-19     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2019 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно усвоената годишна Програма за активности од областа на културата во...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2018 ГОД. КАКО И ЗА СПОРТСКИ РАБОТНИК ЗА ПОВЕЌЕГОДИШНА РАБОТА

  |     |   No comment

Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот...

Прочитај повеќе