If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-3,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ОДЛУКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК

  |     |   No comment

Согласно член 52 од Законот за административни службеници објавуваме Одлука за унапредување на административен службеник по интерен оглас број 1/2022     ОДЛУКА (погледни или превземи)...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40846 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО С. КАЛУГЕРИЦА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с. Калугерица,...

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗБОР НА СОВЕТИ НА МЕСНА САМОУПРАВА ВО УРБАНИТЕ-МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

И З В Е С Т У В А Њ Е   Се известуват граѓаните на Општина Радовиш дека врз основа на чл.84 од Законот за локална самоуправа,чл.21 ст.1 точка 43 од Статутот на општина Радовиш и донесена  Одлука на Советот на општина Радовиш на ден 31.01.2022...

Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1 /2022 за пополнување на работни места со унапредување

  |     |   No comment

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40060 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 6 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 6 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА, КОИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО СТРАТЕШКИТЕ И ПРОГРАМСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ А СЕ ФИНАНСИРААТ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОДИНА.

  |     |   No comment

Врз основа на член 14 и 15 од Статутот на Општина Радовиш („Службен гласник  на Општина Радовиш „ бр. 07-765/1, 15.10.2002), Градоначалникот на општина Радовиш објавува:                                ЈАВЕН ПОВИК За прибирање проекти од...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40290 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП БР.1038, КП-1038 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ, СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ: КП-1038, КО РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 КО Радовиш од ДУП...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 39449 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40252 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР. 1 ОД ДУП УБ 9.2 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на Градежна Парцела бр. 1 од ДУП УБ...

Прочитај повеќе