If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ
19281
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19281,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ

Дата

May 27, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Постапка бр. 40402,  арх. бр. 26 – 349/1 од 25.02.2022 г.

 

 

 

Предмет: Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ

 

 

 

 

Почитувани,

 

Во врска со член 62 став (10) од Законот за Урбанистичко планирање (сл. Весник на РСМ бр.32/20). Општина Радовиш, оделение за урбанизам го става на увид на јавноста  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ
 Јавниот увид  ќе трае 15 дена односно од

27.05.2022 до 10.06.2022 год

 

Во наведениот рок јавноста има можност да достави свои забелешки во однос на урбанистичкиот проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран 10(20)Кв подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до остоечки столб на КП 5132/1 КО Радовиш бон гр. Општина Радовиш.

Во општина Радовиш на адреса ул. А. Македонски, бр.7 Радовиш како и на е-адреса –www.radovis.gov.mk. Пристигнатите забелешки ги

разгледува комисијата за урбанизам од членот 38 од Законот за Урбанистичко

планирање, која составува записник со образложенија за прифатените и неприфатените забелешки, што се објавува на службената веб страна на

општината.