If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | О Б Ј А В А број 2/2016 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
11980
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-11980,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

О Б Ј А В А број 2/2016 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

Дата

October 07, 2016

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

 

ОБЈАВА број 2/2016 (  07.10.2016)

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Радовиш

 

 ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за град  Радовиш , за А1 домување во станбени куќи Уб.15 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, бр   07-2607/1  од 28.11.2006  година, А1 домување во станбени куќи Уб.22 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број  07-1320/1  од 09.07.2010  година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец- катност , вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и  депозит за учество на јавното наддавање.

 

pdf_icon_50  ОБЈАВА  (превземи)

03

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

01