If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА
12496
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12496,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Дата

March 07, 2017

Категорија

Вести, Реализирани Проекти

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ САШКО НИКОЛОВ
Мандат 2013-2017 година

 

1. Асфалтирана улица Дане Трајков
2. Асфалтирана улица „4“ во Корчо Маало
3. Изградена улица Бел Камен
4. Реконструирана улицата Шаин Маале
5. Асфалтиран локален пат од ул. Плачковица во правец Р528 (Коџа Баир)
6. Поплочена со бекатон улица во 5 УЗ (Габрешко Маало)
7. Поплочени со бекатон две улици во 4 УЗ
8. Поплочен со бекатон крак 6-ти ноември
9. Асфалтирана улица во Раклиш
10. Поплочени со бекатон пет улици во Ораовица
11. Рехабилитација на дел од улицата покрај кејот во Ораовица
12. Изграден и асфлатиран дел од патот Подареш-Смиланци
13. Изградба на локалниот пат Подареш-Калуѓерица
14. Изградени две улици „6“ и „19“ во Подареш
15. Реконструиран локален пат М6-Јаргулица
16. Асфалтирани четири улици во Јаргулица
17. Реконструиран локален пат М6-Покрајчево
18. Изградена улица во Покрајчево
19. Асфалтиран локалниот пат Злеово-Покрајчево
20. Асфалтирана улица „1“ во Злеово
21. Изградена и поплочена со бекатон улица во Злеово
22. Изградена улица „19“ во Ињево
23. Изградена улица „1“ во Ињево
24. Изградена улица „1“ во Воиславци
25. Поплочена улица со бекатон во Сулдурци
26. Изградба на улица „1“ во Калуѓерица
27. Реконструиран локален пат за Штурово
28. Поплочена со бекатон улица во Бучим
29. Поплочена со бекатон улица во Калаузлија
30. Поплочена со бекатон улица во Коџалија
31. Изграден мост на Радовишка река (кај Злеово)
32. Изграден мост на Радовишка река во Радовиш
33. Изграден мост на Ораовичка река во Ораовица
34. Изграден мост на Ињевска река во Ињево
35. Реконструиран стариот мост
36. Изграден нов кружен тек на бул. Александар Македонски и ул. 22 Октомври
37. Реконструирани 12 000 м2 со асфалт
38. Одржување на постоечката коловозна мрежа, рехабилитирани 4 000 м2
39. Во фаза е осветлување на двете клучки на магистралниот пат М6
40. Чистење и одржување на полските патишта низ општината
41. Поставени автобуски постојки
42. Одбележани улиците со нови табли, поставени патокази и инфо табли
43. Поплочени со бекатон три пристапни патеки
44. Поплочени со бекатон тротоари

 

ФОТОГРАФИИ ОД ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Photo Gallery - Фото Галерија