If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Повик за поднесување на понуди -Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-078-19
15488
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15488,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Повик за поднесување на понуди -Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП MSIP-NCB-078-19

Дата

January 24, 2019

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Повик за поднесување на понуди

 

 

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП  MSIP-NCB-07819

 

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година

 

2 Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на  Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на локален пат до село Смиланци до мост на пат од с.Подареш-Берово, Општина Радовиш.

 

  1. Општина Радовиш ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат до село Смиланци до мост на пат од с.Подареш-Берово, Општина Радовиш..

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30:

Адреса: Општина Радовиш бул.Александар Македонски бр.2

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

Телефон: 0038932/617-700

Електронска адреса: gradonacalnik@radovis.gov.mk

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  3000 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 758014072063018

Приходно конто: 724-125

Програма: 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Радовиш .

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу на 25.02.2019 до 12:00ч, Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу 25.02.2019  во 12:00ч,.
  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500.000,00 МКД.

Адреса: Општина Радовиш бул.Александар Македонски бр.2

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Архива

Држава: Република Македонија

 

pdf-icon Повик за поднесување на понуди -Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП  MSIP-NCB-078-19