If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАКЛИШ
17191
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17191,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАКЛИШ

Дата

December 17, 2019

Категорија

Вести, Култура, Соопштенија

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2019 година со Одлука бр. 08-1970/1 од 26.12.2018 година, од Советот на Општина Радовиш, Градоначалникот на Општина Радовиш  го дава следното:

 

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање јавна презентација и јавна анкета на УПС РАКЛИШ,  КО Раклиш, Општина Радовиш.

Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на УПС Раклиш, КО Раклиш, во Општина Радовиш, со Опфат од површина  Р = 33,46 ха, во просториите на ЕЛС општина Радовиш.

 

Јавната анкета ќе трае седум (7) работни дена од 13.12.2019г. до 20.12.2019 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 

Јавната презентација со стручно презентирање на УПС КО Раклиш, Општина Радовиш, ќе се одржи на ден 18.12.2019 година, во просториите на мала Сала во општина Радовиш во 12:00 часот.