If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ – МСИП (MSIP-IPA-NCB-068-16)
11341
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-11341,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ – МСИП (MSIP-IPA-NCB-068-16)

Република Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

 MSIP-IPA-NCB-068-16

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 jануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 jануари, 2010 година.

 

2.    Реп Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за Изградба на улица „6“ и улица ,,19” во  село Подареш, Партерно уредување и поставување на детско игралиште во Радовиш, Партерно уредување и поставување на детско игралиште во село Ораовица во општина Радовиш.

 

3.    Општина Радовиш ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на улица „6“ и улица ,,19” во  село Подареш, Партерно уредување и поставување на детско игралиште во Радовиш, Партерно уредување и поставување на детско игралиште во село Ораовица во општина Радовиш.

 

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

 

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:30 часот

Адреса:Општина Радовиш

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

Телефон: ++389 032/617-700

Факс: ++389 032 617 700

Електронска адреса: opstinaradovis@t.mk

 

6.   Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 758014072063018

Приходно конто: 724125 програма 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Радовиш.

 

7.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 05.04.2016 12:00 часот. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на  05.04.2016 во 12:00 часот.

 

8.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 400,000.00 МКД

 

9.         Адреса: Општина Радовиш, бул.”Александар Македонски” бр.2

Град: Радовиш

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

 

 

pdf_icon_50 ПОВИК  (превземи)

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП (MSIP-IPA-NCB-068-16)

 

Дата

March 01, 2016

Категорија

Соопштенија