If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ
18122
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18122,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДИ

Дата

April 23, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики(Сл.весник на РСМ бр.10/2020)   , Градоначалникот на  Општина Радовиш,донесува:

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за назначување на службеник за млади

 

  1. Административниот службеник Душан Хаџи-Василев вработен во Општина Радовиш и распореден на работно место со звање-Соработник за одржување на информатички систем се назначува за службеник за млади.
  2. Службеникот за млади ги извршува следните работни задачи и обврски:

-развивање,планирање и следење на активностите поврзани со младите и младинските политики;

-подршка на работата на локалната самоуправа ,локалниот младински  совет ,неговите членови ,спроведувањето на неговата програма,известување и транспарентност;

-одржување на комуникација и редовна соработка со младинските форми на здружување и младите;

-следење на потребите на младите преку обезбедување истражувања за потребите на општината ,консултации со млади и следење и информирање за анализи и истражувања за трендовите кај младите;

-обезбедување информации и информирање на младите;

-водење на база на податоци за разни младински активности,активни форми на младинско здружување и неформални младински групи за потребите на Истражувачкиот центар на Агенцијата за млади и спорт;

-редовна комуникација со Агенцијата за млади и спорт;

-да биде контакт за сите младински прашања на локалната самоуправа кон младите и јавноста; и

-службеникот за млади е одговорен за работата на Канцеларијата за млади.

 

3.Оваа решение влегува во правна сила од денот на неговото донесување.

 

составил/Петар Поп-Лазаров

контролирал/Драги Стојанов

 

Градоначалник Герасим Конзулов