If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СЕ ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ ОД УРБАНИСТИЧКИ АСПЕКТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД
19200
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19200,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СЕ ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ ОД УРБАНИСТИЧКИ АСПЕКТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД

Дата

April 13, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Постапка бр. 39203,  со арх.бр. 26 – 1462/1  од 30.11.2021 г. по барање од ДГАПИД СТУДИО АТРИУМ  доо  Штип.

 

 

                                        П О Т В Р Д А

 

Се потврдува одобрување од урбанистички аспект на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1 ВО РАДОВИШ,  со тех.бр. У-33/21 од 11.2021г.

Изработен од ДГАПИД СТУДИО АТРИУМ  доо  Штип.

 

 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за градби од втора категорија доставени преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 39203, врз основа на Позитивно мислење со арх. бр.  09 – 1462/2 од  24.12.2021 год.