If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА УПС ПОДАРЕШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
15538
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15538,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА УПС ПОДАРЕШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

Дата

February 01, 2019

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2018 година со Одлука бр. 08-1363/1 од 29.08.2018 година, од Советот на Општина Радовиш, Градоначалникот на Општина Радовиш  го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање повторна јавна презентација и јавна анкета за

Предлог план за УПС ПОДАРЕШ, Општина Радовиш

 

Граници на опфатот се : КО Подареш,

Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на ЕЛС општина Радовиш.

Предлог План за УПС Подареш со Опфат од Р=104,00 ха,

 

Јавната анкета ќе трае пет (5) работни дена од 07.02.2019г. до 13.02.2019 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на ќе се одржи на ден 13.02.2019 година, во просториите на мала Сала во општина Радовиш, и тоа: во 11:00 часот Предлог План за УПС Подареш,