If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 4582 КО РАДОВИШ, ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ
17792
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17792,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 4582 КО РАДОВИШ, ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

Дата

January 15, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање јавна презентација на УП за парцелација на градежна парцела на КП 4582  КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш.

Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на УП за парцелација на градежна парцела на КП 4582  КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш, со намена  Г2, Г3, Г4,- лесна и незагадувачка индуструја, сервиси и стоваришта.  во просториите на ЕЛС општина Радовиш.

Површина на плански Опфат  е Р = 24196, 95 м2,.

 

           

            Јавната анкета ќе трае петнаесет (15) работни дена од 15.01.2021г. до 29.01.2021 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот.

 

 

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 

 

УП за парцелација на градежна парцела на КП 4582  КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш, ќе е објавена на ВЕБ страната  на општина Радовиш.