If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА
17619
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17619,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА

Дата

August 20, 2020

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина РадовишОперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 20.08.2020 година се објавува:

 

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско – корисна работа

 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во Програмата „Општинско-корисна работа“, проект  “Еднаков пристап за социјални услуги и грижа за сите ”  за работно ангажирање со скратено работно време за период од

 

·        6 (шест) месеци (доколку поседуваат соодветен сертификат за давање на социјални услуги);

·        7 (седум) месеци (доколку преку Програмата треба да се стекнат со соодветен сертификат за давање на социјални услуги), и

·        9 (девет) месеци (доколку се вклучат во поддршка на деца со попречености во редовен наставен процес)

 

заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Радовиш.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од

·        6 (шест) месеци (доколку поседуваат соодветен сертификат за давање на социјални услуги)

·        7 (седум)  месеци (доколку преку Програмата треба да се стекнат со соодветен сертификат за давање на социјални услуги), и

·        9 (девет) месеци (доколку се вклучат во поддршка на деца со попречености во редовен наставен процес)

 

статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

 

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

 

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 

– долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)

– млади лица до 29 години

– лица постари од 50 години

– лица корисници на гарантирана минимална помош

лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност

       – лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа

       – жртви на семејно насилство

-лица со попреченост

     -жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите етничките   заедници

     -лица припадници на ромската етничка заедница

     -лица на кои им е решен статусот со лична документација

    -самохрани родители

    -родители на деца со пречки во развојот

     -родители на 3 и повеќе деца

    – родители на деца на улица

     -осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа

    -бездомни лица

   -поранешни корисници на дрога

     -лица со незавршено средно или пониско образование

 

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

7 соработници за посета на стари лица (во период од 6- 7 месеци)

2 лични асистенти (во период од 9 месеци)

4 образовни асистенти (во период од 9 месеци )

 

Заинтересираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Радовиш- во периодот од 20.08.2020 година до 26.08.2020 година, од 08:00 до 14:00 часот.

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Радовиш  и избраните кандидати.

 

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Радовиш кај лицето Роберт Донев , Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Радовиш  кај лицето Офелија Илиева,  Центар за социјална работа Радовиш кај лицето Драги Димитриев

 

 

 

 

 

 

Градоначалник

Герасим Конзулов