If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА СВ.СПАСО РАДОВИШКИ
14532
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-14532,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА СВ.СПАСО РАДОВИШКИ

Дата

June 19, 2018

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 43 од Статутот на општина Радовиш (“Службен гласник на општина Радовиш” бр. 5/02), Градоначалникот на општина Радовиш објавува,

 

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација СВ.СПАСО РАДОВИШКИ

 

I.Согласно донесената Годишна програма за активности од областа на културата бр. 08-1704/2 од 22.12.2017 год., каде е предвидено оддржување на манифестацијата СВ.СПАСО РАДОВИШКИ 2018, како и врз основа на донесената Одлука на Советот на општина Радовиш 08-789/1 од 09.05.2018 год. за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш каде за реализација на оваа манифестација е предвидена поддршка од 500,000 денари, Градоначалникот на општина Радовиш го распишува овој Јавен повик за доставување на предлог-програми со комплетна финанскиска конструкција за реализација на традиционалната манифестација СВ.СПАСО РАДОВИШКИ 2018 во Радовиш.

 

 

  1. Предлог-програмите треба да бидат комплетни со сите податоци (период и локации на настаните на оддржување, организација на црковно-духовен дел, предлог културно-забавна програма, маркетинг-план, комплетна финансиска конструкција и сл.)

III. Заинтересираните правни лица (здруженија на граѓани, непрофитни организации) предлог-програмите треба да ги достават до општина Радовиш, преку пошта на адреса: бул. Александар Македонски бр.7, Радовиш, или во архивата на општина Радовиш, со назнака за Јавен повик за предлог-програми за реализација на традиционалната манифестација СВ.СПАСО РАДОВИШКИ 2018.

 

 

Покрај предлог-програмата, задолжително треба да ги достават и Тековна состојба издадена од Централен регистар на Р.М., не постара од 6 месеци.

Јавниот повик се објавува на 19.06.2017 год., трае 4 работни дена заклучно со 22.06.2018 год.

Напомена: Нeкомплетните предлог-програми и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

 

 

pdf-icon  ЈАВЕН ПОВИК