If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2018 ГОДИНА
13884
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-13884,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2018 ГОДИНА

Дата

March 07, 2018

Категорија

Вести, Известување, Култура, Соопштенија

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно годишните Програми за активности од областа на културата во општина Радовиш бр.08-1704/2 од 22.12.2017 год. и Програмата за Одделението за Локален економски развој бр. 08-1695/2 од 22.12.2017 год., општина Радовиш на ден 06.03.2018 год. објавува :

 

                      JАВЕН ПОВИК

за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од областа на културата и граѓанскиот сектор од општина Радовиш за 2018 год.

 

  1. Се распишува јавен повик за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од општина Радовиш за 2018 година ;

 

Потребни документи за поднесување се:

– Програма за работа со финансиски план за 2018 година (усвоен од Управен одбор) ;

– Финансиски извештај за потрошените средства добиени од ЕЛС општина Радовиш

во текот на 2017 година (усвоен од Управен одбор) ;

– Копија од завршна сметка (доколку год.приход е поголем од 2,500 евра),

или Одлука од Цент.регистар на Р.М. (доколку год.приход е помал од 2,500 евра) ;

– Преглед на проекти реализирани во текот на 2017 год.;

– Тековна состојба од Цент.регистар на Р.М. (не постара од 6 месеци) ;

– Потврда за отворена и активна жиро сметка.

Период за доставување на документите е 7(седум) работни дена од денот на објавувањето на јавниот оглас, заклучно со 16.03.2018 год.

 

Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш

Бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен повик бр. 09-469/1

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.