If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15
9558
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-9558,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15

Дата

November 26, 2014

Категорија

Вести, Соопштенија

Врз основа на чл.22, ст 1, т.8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, ст м1, т.12 од Статутот на општина Радовиш и чл.2 и 9, ст. 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.07–1330/1 од 04.07.2013г. како и измената на Правилникот бр.07-1742/1 од 18.09.2014, а врз основа на распишаниот јавен конкурс бр. 09-275/2 од 23.09.2014, градоначалникот на општина Радовиш донесе одлука за доделување стипендии на ученици од основното и средното образование во општина Радовиш  за учебната 2014/2015 година.

 

pdf_icon_50  ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15

 

Висината на стипендијата изнесува 2.500,00 ден. За основното образование и 3.000,00 денари за средното обазование, а се прима 9 месеци во текот на учебната година од октомври до јуни – додека трае учебната година.

 

Општина Радовиш склучува посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на web страната на општина Радовиш, како и на Огласната таблана ЕЛС на општина Радовиш.

 

Упатство за правна поука: Незадоволните кандидати имаат право на приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на донесувањето на Одлуката на градоначалникот на општина Радовиш.