If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | JАВЕН КОНКУРС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 6-ТО НОЕМВРИСКИ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ
16829
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16829,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

JАВЕН КОНКУРС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 6-ТО НОЕМВРИСКИ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

Дата

September 27, 2019

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија, Спорт

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина Радовиш бр.08-1975/2 од 26.12.2018 год., и донесената Одлука Комисијата за култура, образование и спорт при Советот на општина Радовиш на ден 27.09.2019 год. објавува :

 

JАВЕН КОНКУРС

за доставување на Програма за организирање на 6-то Ноемвриски турнир во мал фудбал

 

 

  1. Се распишува јавен конкурс за доделување на средства од Буџетот на општина Радовиш согласно доставена Програма за организирање на 6-то Ноемврсиски турнир во мал фудбал.
  2. На конкурсот може да се јават: Здруженија на граѓани од областа на спортот, спортски сојузи и асоцијации регистрирани со седиште во општина Радовиш.
  • Потребни документи за поднесување се :

– Програма со Финансиски план за организирање на 6-то Ноемврсиски турнир во мал фудбал.

– Тековна состојба од Централен регистар (не постара од 6 месеци) ;

– Потврда за отворена и активна жиро сметка.

  1. Период за доставување на документите е 7 (седум) работни дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс, заклучно со 08.10.2019 год.
  2. Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш

Бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр. 14-1407/2 од 27.09.2019 год.

 

 

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Комисијата за култура, образование и спорт

 

 

Претседател : Ристо Спасов

 

pdf-icon   ЈАВЕН  КОНКУРС