If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОД.
17233
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17233,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОД.

Дата

January 08, 2020

Категорија

Вести, Известување, Култура, Соопштенија

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за активности од областа на културата во општина Радовиш бр.08-1916/2 од 30.12.2019 год. и донесениот Буџет за 2020 година, од страна на Советот на општина Радовиш, општина Радовиш на ден 08.01.2020 год. објавува :

 

JАВЕН КОНКУРС

за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш

на здруженија на граѓани од областа на културата за 2020 год.

 

  1. Се распишува јавен конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на здруженија на граѓани од областа на културата од општина Радовиш за 2020 година ;
  2. Потребни документи за поднесување се :

– Програма за работа со финансиски план за 2020 год. (усвоен од Управен одбор);

– Финансиски извештај за потрошените средства добиени од ЕЛС општина Радовиш

во текот на 2019 година (усвоен од Управен одбор);

– Тековна состојба од Цент.регистар на Р.С.М. (не постара од 6 месеци);

– Одлука од Цент.регистар на Р.С.М. (доколку год. приход е помал од 2,500 евра);

Забелешка: Здруженијата чиишто годишен приход е поголем од 2,500 евра дополнително да достават копија од завршна сметка (до крајот на месец Март 2020 год.)

– Потврда за отворена и активна жиро сметка.

  • Период за доставување на документите е 10 (десет) работни дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс, заклучно со 21.01.2020 год.
  1. Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш

Бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр.

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Комисијата за култура, образование и спорт

Претседател : Ристо Спасов