If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОД.
18656
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18656,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

JАВЕН ПОВИК ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2022 ГОД.

Дата

January 11, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

  

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) и член 3 од Методологијата за распределба на финансиски средства на спортски клубови бр. 08-1482/1 од 03.12.2021 год. а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина Радовиш за 2022 бр.08-1485/1 од 03.12.2021, год. Градоначалникот на општина Радовиш на ден 11.01.2022 год. објавува :

 

 

                                       JАВЕН ПОВИК

за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш

на спортски клубови, здруженија и сојузи од општина Радовиш за 2022 год.

 

  1. Се распишува јавен повик за распределба на средства на спортските клубови, здруженија и сојузи од Буџетот на општина Радовиш за 2022 година ;
  2. Потребни документи за поднесување се :

-годишна програма за работа и финансиски план за 2022 год.;

-извештај за потрошените средства добиени од општина Радовиш за 2021 год.;

-копија од завршна сметка (за спортските клубови и здруженија чии годишен приход е поголем од 2,500 евра) или копија од одлука од Цент.регистар на Р.С.М. (доколку год. приход е помал од 2,500 евра);

-копија од решение од АМС за дејност спорт (доколку има) или потврда од федерација;

-копија од тековна состојба од Цент.регистар на Р.С.М. (не постара од 6 месеци);

-потврда за отворена и активна жиро сметка.

  • Период за доставување на документите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на јавниот повик, заклучно со 21.01.2022 год.

 

Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш, бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр.

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.