If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Известување
45
archive,paged,tax-portfolio_category,term-izvestuvanje,term-45,paged-10,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

Јавен конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на спортски клубови, здруженија и сојузи од општина Радовиш за 2021 год.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 10 РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ВО РОК ОД 11 МЕСЕЦИ

  |     |   No comment

ЈАВЕН ОГЛАС за ангажирање на 10 работници за изведување на јавни работи во рок од 11 месеци.   Услови за пријавување: а) долгорочно евидентирани невработени лица б) ниско квалификувани невработени лица в) лица над 55 години   за лицата кои ќе бидат избрани и ангажирани е предвидена финансиска подршка во износ од...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 4582 КО РАДОВИШ, ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање јавна презентација на УП за парцелација на градежна парцела на КП 4582  КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш. Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на УП за парцелација на градежна парцела...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНОСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР.4582 КО РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 5 од законот за Просторно и урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со ПЛАН...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 50 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Советот на општина Радовиш врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, донесе Решение за свикување на 50 седница. Седницата ќе се одржи...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РАДОВИШ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД.

  |     |   No comment

  Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш и врз основа на член 9 од Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш...

Прочитај повеќе

ПРАШАЛНИК ЗА СОБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОЗИ ЗА БУЏЕТ НА ЕЛС РАДОВИШ ЗА 2021 ГОДИНА

  |     |   No comment

Почитувани, Општина Радовиш согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2021 година. Со цел да се активираат жителите во процесот на...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ЧЛЕНОВИ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО ЗА УРБАНИЗАМ

  |     |   No comment

Градоначалникот на општина Радовиш, согласно член 46 од Законот за урбанистичко планирање сл.весник на РСМ бр.32/2020г. Објавува:   Оглас за членови на партиципативно тело за урбанизам   Согласно член 46, став 3 од Законот за урбанистичко планирање, партиципативно тело се состои од членови на комисијата за урбанизам на Општината...

Прочитај повеќе

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ И СОУ „КОСТА СУСИНОВ“- РАДОВИШ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  |     |   No comment

  Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), Одлуката за доделување на стипендии на ученици во основното и во средното образование од општината Радовиш бр.07-1330/2 од 04.07.2013 год. и Правилникот за доделување на стипендии...

Прочитај повеќе