If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ – МСИП
10861
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-10861,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ – МСИП

Дата

September 16, 2015

Категорија

Соопштенија

Република Македонија

 

Проект за Подобрување на Општински Услуги – МСИП

 

Кредит Бр. 8158-МК

      MSIP-NCB-051-15

1.Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

2.Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за „Изградба на локален пат помеѓу с. Калуѓерица и с. Подареш во општина Радовиш”.

 

3.Општина Радовиш ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Изградба на локален пат меѓу с. Калуѓерица и с. Подареш во општина Радовиш”.

 

4.Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

 

5.Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:

Адреса: бул. Александар Македонски бр. 2

Град: Радовиш

Архива

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

Телефон: +389 (032) 617 700

Факс: +389 (032) 617 700

Електронска адреса: opstinaradovis@t-home.mk

 

6.Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  3000 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 758014072063018

Приходно конто: 724125 програма 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Радовиш.

 

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 20.10.2015, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 20.10.2015, 12:00.

 

9.Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 800.000,00 МКД.

10.Адреса: Александар Македонски 2

Град: Радовиш

Архива

Поштенски број: 2420

Држава: Република Македонија

 

 

pdf_icon_50 ПОВИК  (превземи)

Проект за Подобрување на Општински Услуги – МСИП