If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
11474
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-11474,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Дата

March 24, 2016

Категорија

Известување, Соопштенија

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на Општина Радовиш, дека се распишува:

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови.

 

Јавниот повик се распишува согласно на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ бр.199/2014,42/2015,44/2015,31/16) за период од најмалку 30 дена од објавата за сите заинтересирани физички и правни лица.

 

  • Во период од 31 ден, сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови  од   член7, став(1), точка2, алинеи 2, 3 и 4 од Законот за Просторно и Урбанистичко планирање, во електронска  форма преку информацискиот систем е- урбанизам  или во писмена форма.
  • Предмет на иницијативите може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.
  • Јавниот повик ќе трае  31 ден, сметано од објавата во јавно  гласило .
  • Јавниот повик ќе биде објавен во Службен гласник на општина Радовиш, на веб  страната  на Општина Радовиш: www.radovis.gov.mk; на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и во дневен весник .

 

pdf_icon_50  Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови  (превземи)