If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Известување
45
archive,paged,tax-portfolio_category,term-izvestuvanje,term-45,paged-13,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ МЕСТА ЗА ИСТАКНУВАЊЕ ПЛАКАТИ БЕЗ НАДОМЕСТ

  |     |   No comment

Се утврдуваат места за истакнување изборни плакати без надомест за секој организатор на изборна кампања кој ке учествува на предвремените Парламентарни избори 2020....

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

  |     |   No comment

  СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ   Соглaсно член 8-ѕ од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04, и измени) и Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИНИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИНИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ   ОГЛАС  ...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ

  |     |   No comment

Врз основа на чл. 2, ст.4, ст.6, ст.7, ст.8 и ст. 9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник бр.5/ 2002), потоа чл. 14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.21, чл.43, чл.53 и чл.55 од Статутот на Општина Радовиш (Службен гласник...

Прочитај повеќе

ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СУШИЦА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка „Изведување на градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 10 РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ВО РОК ОД 9 МЕСЕЦИ

  |     |   No comment

Врз основа на Програмата за јавни работи за 2020 година на Општина Радовиш, Одлуката за усвојување на Програмата за Локален Економски развој во општина Радовиш за 2020 во  општинскиот буџет бр: 08-1926/1 од 30.12 2019 год.,Решение за прогласување и објавување на Одлуката за усвојување на...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2020 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за активности од областа на културата во...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2019 ГОД. КАКО И ЗА СПОРТСКИ РАБОТНИК ЗА ПОВЕЌЕГОДИШНА РАБОТА

  |     |   No comment

Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА XXXVII СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на XXVII седница на Советот на општина Радовиш.     Седницата ќе...

Прочитај повеќе