If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-28,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

  |     |   No comment

Врз основа на Одлуката за распишување оглас за распределба на линии за вршење линиски превоз на патници во општина Радовиш број 08-388/1 од 11.02.2015 година Комисијата за јавна безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарната заштита при Советот на општина Радовиш, распишува: О Г Л А С За прибирање...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК (за избор на Спортист, Спортска екипа и Спортски работник за 2014-та година)

  |     |   No comment

Ј А В Е Н  П О В И К За избор на Спортист, Спортска екипа и Спортски работник за 2014-та година Комисијата за култура, образование и спорт ги повикува сите спортисти и спортски екипи од општина Радовиш, кои имаат остварено спортски успеси во 2014-та година, да...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК (за избор на членови на Советот на млади во општина Радовиш)

  |     |   No comment

Ј А В Е Н  П О В И К   за избор на членови на Советот на млади во општина Радовиш Се покренува постапка за избор на членови на Совет на млади во општина Радовиш. Советот на млади е советодавно тело на општина Радовиш и се основа со...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ПОДДРШКА

  |     |   No comment

О Г Л А С За вработување на Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Југоисточниот плански регион" Врз основа на член 22 и член 23...

Прочитај повеќе

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ

  |     |   No comment

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13,...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/15

  |     |   No comment

Врз основа на чл.22, ст 1, т.8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, ст м1, т.12 од Статутот на општина Радовиш и чл.2 и 9, ст. 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.07–1330/1...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА КО-МОДЕРАТОР ЗА ПРОГРАМАТА „ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА”

  |     |   No comment

Целта на програмата „Форуми во заедницата” е да го поддржи партиципативниот развој на заедниците на локално ниво. Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а е раководена од Единицата за координација на форумите (ЕКФ) во соработка со Заедницата на единиците на...

Прочитај повеќе

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ШЕСТОНОЕМВРИСКИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

  |     |   No comment

Општина Радовиш распишува Конкурс за доделување на традиционалните Шестоноемвриски награди и признанија за 2014 година.   На овој конкурс може да се јават сите заинтересирани физички и правни лица, организации од невладиниот сектор , образовни, спортски и културни установи и останати асоцијации на граѓани од општина Радовишсо...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ

  |     |   No comment

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА За донесување на измени и допуни на Детален урбанистички план за дел од Урбан блок 19 за град Радовиш, во површина од 1,91 ха.   Оваа измена и допуна на ДУП се зафаќа помеѓу - ул. Плачковица, ул. Видеое Смилевски Бато и ул....

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

  |     |   No comment

ЈАВЕН ПОВИК   За прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локален економски развој, заштита на животната средина, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, социјална кохезија, образование и култура од здруженија на граѓани и фондации...

Прочитај повеќе